Yönetici Koçluğu

Yönetici ve Liderler, aynı anda çok fazla sayıda konuyu düşünmek ve yönetmek zorunluluğunda olan kişilerdir. Çoklu meselelerle uğraşırken, aynı zamanda güven ortamı oluşturma, yüksek seviye iletişim becerileri, ilişkileri yönetme, kendi ve başkalarının performansını ve gelişimini takip etme/arttırma, doğru ve zamanlı karar alabilme, kurum içi iletişimi etkin kılma, çalışanların eğitimi, gelişimi destekleme, empati kurabilme, vizyon sahibi olma ve benzeri konularda uzmanlaşmaları beklenir.


Koçluk alan yöneticiler, bireysel ihtiyaçları ve kurumun hedefleri arasındaki dengeyi daha kolay sağlarlar.


Koçluk, tarafsız ve güvenilir bir ortamda, yöneticiye endişelerini, karşılaştığı zorlukları, aldığı veya alacağı kararları rahatça tartışma, geliştirme, alternatifleri görme ve kendi güçlü yanlarını ortaya koyarak ve hedefe odaklanarak daha iyiye doğru yol almalarında destek olur.


Yöneticiler;


Kendi görevine ek olarak, başka ve yeni sorumluluklar aldıklarında,


Yeni bir pozisyona veya iş alanına girdiklerinde,


Terfi ettiklerinde ve daha fazla liderlik yetilerine sahip olma gerekliliği doğduğunda,


Daha geniş bir grubun sorumluluğunu devraldıklarında,


Organizasyonda ani oluşan bir boşluğu doldurmak zorunda kaldıklarında,


Liderlik pozisyonu için yetiştiriliyor olduklarında,


Liderlik becerilerinde gelişmeye ihtiyaç duyduklarında,


Dönemsel performans problemleri yaşadıklarında,


Yeni bir ekip veya iş kolu oluşturmaları gerektiğinde,


Mevcut görevlerinde belirgin problemler yaşadıklarında,


bir koçtan destek alabililecekleri gibi, sadece gündemlerine koçluk yapılmasını istiyor da olabilirler.


Yönetici Koçluğu süreci nasıl işler?


1. Yöneticinin çalışma konuları, ihtiyaçları ve hedefleri kurum ve yöneticiyle işbirliği içinde belirlenir


2. Koç, gerektiğinde kurumun performans ölçüm sistemlerinden faydalanır

3. Güçlü yönler, geliştirilmesi gereken yönler, fırsatlar ve hedefler belirlenir

4. Hedefe ulaşabilmek için gereken yol haritası ve çalışma planı, yine yönetici ve koç tarafından beraber hazırlanır

5. Koç ve yönetici, düzenli koçluk görüşmeleri ile bu süreci uygular ve takip ederler


Yönetici koçluğu sürecinde koç, kurumun mevcut analiz ve personel yönetimi sistemlerine uyum sağlayabileceği gibi, kurumda eksikse kendi geliştirdiği veri toplama ve değerlendirme araçlarından da faydalanabilir.


Koçluk görüşmeleri, haftada bir düzenli buluşmalarla gerçekleşir. Seans süresi ortalama bir saattir. Çalışma süresi, hedefin büyüklüğüne, gerekliliklerine ve ihtiyaca göre koç, kurum ve yönetici tarafından fikir birliğine varılarak belirlenir. Tavsiye edilen ortalama süre 12 seanstır. Sürecin içerisinde danışan, ihtiyaç duyduğunda koçuna e-posta veya telefon yoluyla ulaşıp, sürekli bir destek sağlayabilir.