Koçluk

Profesyonel Koçluk mesleği, son yıllarda sık sık kulağımıza çalınan bir kavram. Artık yaşamını daha dengeli, kaliteli ve anlamlı sürdürmek, iletişim becerilerini ortaya çıkarmak, kişisel becerilerini geliştirmek, farklı bakış açılarını keşfetmek, yaşama organize olmak, başarmak ve hedefine ulaşmak isteyen pek çok kişi Profesyonel Koçlardan destek alıyor. Çalışanlarının performansını artırmak, var olan potansiyeli en iyi şekilde kullanmak ve belirlenen hedeflere en kısa sürede ve etkili yoldan ulaşmak için Profesyonel Koçları bünyesine katan kurumların sayısı da günden güne artıyor.

Koçluğu, futuristlerin “geleceğin mesleği” olarak nitelendirmesinin nedeni nedir?

Koçluğu diğer tüm eğitim araçlarından ayıran 3 temel özellik var aslında. Öncelikle bu çalışma tamamen kişiye özel yürütülür. Bireyin ihtiyaçları, bireyin doğruları ve onun cevaplarıdır esas olan. Kişinin varolan tüm kaynaklarını en etkili şekilde kullanarak, en verimli şekilde organize olması desteklenir. Burada birey bahanelerinden özgürleşerek tamamen proaktif bir şekilde yaşamının dümenine kendisi geçer. İçsel liderliğin ve dolayısıyla çözümün başladığı nokta da tam olarak burasıdır.

Bir diğer fark da, Koçluğun nasihat veya akıl verme yaklaşımı içermemesidir. Koç soru soran kişidir. Belli bir tekniği olan güçlü sorularla zihnin karanlıkta kalmış yerlerine ışık tutulmuş olur, böylece kişi kendisi ve imkanlarıyla ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu bazen “farklı bir bakış açısı” bile olsa dönüşümü başlatan manivela noktasını da kendiliğinden yaratır. Doğru-yanlış kalıplarından, faydalı-zararlı anlayışına doğru bir farkındalık.

Koçluğun Üçüncü bir farkı da eyleme yani yapmaya yönelik olarak planlanmasıdır. Seanslar haftada bir gün yapılır ve danışan her seantaki öğrenimini, bir hafta boyunca yaşamında uygulayacağı eylemler, ödevler alır. Bilginin deneyime dönüşmesi Koçlukta esastır. Bu da Koçluk uygulamalarını sınıf içi eğitimlerden ayıran en önemli farktır.

Koçluğun, danışmanlık veya terapiden farkları nelerdir?

Koçluk çoğu zaman danışmanlık, terapistlik ya da rehberlikle karıştırılıyor. Koçluğun danışmanlık ya da terapistlik olmadığının bilinmesi ve anlaşılması önemli. Koç, bir danışman gibi neyi, nasıl yapacağınızı söylemez. ‘Ne?` ve ‘Nasıl?` sorularına, kendi cevaplarınızı bulmanızı sağlar. 

Koç terapist de değildir; geçmiş yerine şimdi ve gelecekle ilgilenir. Şimdi elimizde neler var? Durum şimdi nedir? Ve ben bu var olanla geleceğe, hedefime veya bir an sonrasına nasıl yürüyebilirim? Ana temada, değişmesi, dönüşmesi ve gelişmesi gereken her şey için bugünden başlayarak geleceğe doğru bir yol haritası oluşturulması esastır.

Bireyler hangi konularda koçluk almalılar?

İşte bunun bir sınırı yok. Bana şimdi bu akşam hangi yemeği yapacağınıza karar veremediğinizi söylerseniz size belki beş dakikalık koçluk yapabilirim. Diğer taraftan şirketinizin müşteri memnuniyetini, karlılığını, vs. arttırmak üzerine de birkaç aylığına Koçluk çalışabiliriz. Temelinde farkındalık ve hem içsel hem de dış şartlarım açısından organize olabilmek var. Tabi bunların altında da konuya, duruma bağlı olarak yüzlerce alt başlık.

Kişisel gelişim, karar verme ve erteleme sorunları, motivasyon, çocuklarda sınav heyecanı, iletişim, ilişkiler, evlilikler, yöneticilik, liderlik, kariyer, sağlık, kilo vermek, sigarayı bırakmak, iç huzur, yaşamsal tatmin, vs… Yelpaze o kadar geniş ki. Kişiye özel demiştik; dünyada 7 milyar insan yaşıyor ve bu durumda 7 milyar ayrı konu gündemimizde olabilir.

Koçluğun kurumlara sağladığı faydalar nelerdir?

Kurumsal Koçlukta temel amaç, çalışanların özel ve iş hayatlarındaki potansiyel güçlerini ve zenginliklerini açığa çıkararak, organizasyonlardaki ve toplumdaki değer katan liderler olarak onların yeni çağ dönüşümlerine yardımcı olmaktır.

Case Western Reserve Üniversitesinde yapılan araştırma sonuçlarına göre Koçluğun yöneticiler ve şirket üzerine etkisi 7 YIL olarak raporlanmıştır.

International Personal Management Association yaptığı araştırma sonucuna göre Koçluk ile desteklenen eğitimin yarattığı VERİM ARTIŞI %88’dir.

Koçluğun nitelik ve nicelik etkilerini ölçen ROI (yatırım geri dönüşümü) araştırma sonuçlarında Koçluk alan kurumlar, yöneticilerinin, iş performanslarında (satış,verimlilik,karlılık) etkisi 500 bin dolar ila 1 milyon dolar değer getirisi olan beceriler geliştirdiklerini belirtmişlerdir.

Araştırmalar Koçluğa yapılan yatırımın 5 ila 7 kat fazlasının geri döndüğünü (ROI) göstermektedir.

Ticari müesseseler Koçluğa yaptıkları yatırımla, hızla değişen iş dünyasının talep ettiği değişimlere, çalışanın daha kolay ve daha çabuk adaptasyon sağlanması ve yeniliklere karşı gelişen yeni rol ve sorumluluklarda, daha etkin performans gösterilebilmesi, bireyleri bir üst seviyeye hazırlamada güven artışı, beceri geliştirme, yetki alma, hedeflere ulaşma, ilişkilerde iyileşme, kuruma bağlılıkta artış gibi birçok olumlu sonuca ulaşmaktadırlar.

Kariyer yoluna Profesyonel Koçluk kimliğini de dahil etmek isteyenler neler yapmalılar?

Bunun için öncelikle deneyimli ve güçlü referansları olan kişi ya da şirketlerden Temel Koçluk eğitimi alınması tabi ki şart. Kişinin sürekli gelişime açık olması, etkili dinleme yapabilecek yeterlilikte olması ve en önemlisi de insanlara ve kurumlara fayda sağlamak değeriyle bu işi yapmayı gönülden istiyor olması yetkinlik bazında olmazsa olmazlardan. Bununla birlikte deneyim, Koçlukta gerçekten çok önemli. Bu sebeple Koç adayının, eğitim sonrasında da takip süreçlerinde mentörlük desteği alabiliyor olması gerekir. Bu eğitimi almak isteyenler için, eğitim alacakları kuruluş tarafından bu imkanın sunulup sunulmadığına özellikle dikkat etmeleri önemlidir.