Trimetrix Sistemi

TriMetrix Kişilik Envanteri

Bütün firmalar başarı için gerekli olan yetenekleri garantilemek ve güvence altına almak için en iyi yolları arar. Özel yetenekleriyle iş yapısının gerekliliklerini yerine getiren çalışanlar, şirket başarısının yapı taşlarını oluştururlar. Peki ama bir iş mükemmel bir performans için hangi yeteneklere gereksinim duyar? Peki ama hangi yetenekler bir işte istenilen başarıyı beraberinde getirir? Bunun cevabı sadece işte saklıdır, o yüzden bırakın “iş konuşsun” ve siz de dikkatlice dinleyin. TriMetrix Sistemi, iş kollarının kendi içlerinde yapılacak faaliyetleri konumlandırmasını sağlar ve maksimum performans için o işin gerektirdiği yetenekleri tayin eder. Bu süreç, sürekli değişen iş hayatı içerisinde her an herhangi bir iş için tekrar tekrar uygulanabilir.

Önce İşi Konumlandırın / Tanımlayın

 Asıl sorumluluklar TriMetrix Sistemi hedeflenen her iş için “ana mesuliyet alanları” listeler. Bu mesuliyet alanları önemli hedeflerdir ve işin etkinliği için hassasiyetle belirlenmelidir. Bunlar belirlendiğinde, TriMetrix Raporlarının dayandığı referans noktaları olarak kullanılırlar.

TriMetrix İş Raporu

TriMetrix İş Raporu, bir “job benchmark”dır. Bu rapor, seçilmiş olan işte başarılı bir performansın gösterilmesi için gerekli olan özel yeteneklerin seçilmesine şablon oluşturur. 37 faktör analizine dayanarak, TriMetrix Raporu işin gerektirdiklerini üç ayrı yetenek kategorisinde listeler: ödül/kültür, davranışsal özellikler ve işin özellikleri.

Sonra Kişisel Yetenekleri Değerlendirin.

 Mülakat yapan kişiler, mülakat sürecinin nihayette minimal derece etkili olduğu konusunda hem fikirler. Asıl gerekli olan, kişileri bir işi yapmalarında motive eden DEĞERLERİ, işte sergileyeceği DAVRANIŞLARI ve işin gerektirdiği yeteneklere YETKİNLİKLERE sahip olup olmadığını ortaya koyabilecek tarafsız bir değerlendirmedir.

TriMetrix Kişisel Yetenek Raporu:

TriMetrix Sistem Kişisel Yetenekler Raporu, kişinin TriMetrix İş Raporunda belirlenmiş olan alanlara uyan yeteneklerinin özetidir. Şirketin tüm seçme ve gelişme süreci çerçevesinde, bu rapor kişinin işe NEDEN (değerler), NASIL (davranış) ve NE (yetkinlikler) gibi konularda katkı sağlayabileceğini ortaya koyar.

Şimdi, Yetenek İle İşi Birleştirin.

 Doğru YETENEK doğru İŞ ile birleştiğinde başarıyı telafuz eder! TriMetrix Sistem, şirketlerin seçme sürecinde yaşadıkları önyargıları ve yanlılığı, iş gerekliliklerine dayalı gerçek verilerle değiştirmelerini sağlar.
TriMetrix’in sizin işinizdeki uygulaması için TriMetrix Sistemi çok sayıda iş uygulamaları için geliştirilmiştir.

Bunların içinde:
• Job Benchmarking
• Yetenek Seçimi
• Çalışan Koçluğu
• Yönetici Koçluğu
• Çalışan Gelişimi
• Performans Değerlendirme
• Başarı Planlama
• Kurumsal Gelişim
Bugün yeteneklerin sizin şirketiniz içerisindeki başarılı uygulamalarına TriMetrix Sisteminin katkılarının neler olabileceğini gözden geçirerek başlayın ve iş başarınız için tabanı oluşturun!

Copyright 2003 Bill Brooks and Bill J. Bonnstetter