CCE Onaylı Duygusal Zeka Eğitimi / Trimetrix Rapo

ICF CCE Onaylı Duygusal Zeka Programı

Rana Kaplan  Competence Academy, ulusal ve uluslararası alandaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle şirketlerin bulundukları noktadan, ulaşacakları hedef ve amaçlara giden yolda ihtiyaçlarını net olarak ortaya çıkarır. Bu doğrultuda daha verimli, yenilikçi ve sistematik yaklaşımlar ile sürdürülebilir bir gelişim için yol haritası çizmeyi kolaylaştırır. 

Koçluk bakış açısı ile verilen eğitimler sektör fark etmeksizin bütüncül bir bakış açısına sahip olmayı gerektirir. Bu da kurumların performans, inovasyon ve üretkenlik yelpazelerinin genişlemesini sağlar.

Duygusal Zeka Eğitim süreci uluslararası geçerliliği olan model ve uygulamalarla desteklenir.


Yöntem

Anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, rol alma,  örnekleme, doğaçlama, eğitim sonrası seans ve görüşme.


Hizmet

 • Eğitim: sunum eşliğinde uygulamalı olarak tüm katılımcıları iş/özel hayatında Duygusal Zeka yetkinliklerini keşfedecekleri sorular ve cevaplar geliştirmeye ve çözümlemeye yönelik olur.
 • Görüşme: Her katılımcı ile kendi liderlik çarkları üzerinden uzmanı ve programın eğitmeni ile 40 dk ön görüşme yapar.
 • Eğitim süreci takibi: Eğitimi takip eden bir ay içerisinde grup halinde bir buçuk saatlik takip yürütülür. (Zoom üzerinden)
 • Eğitim Sonrası Görüşme: Kazanımları daha belirgin kılmak, katılımcıyı yolda tutmak ve destek amacı ile birebir görüşme yapılır. (lider çarkı)
 • Makale/ Video Paylaşımı: Eğitim sonrası katılımcılara desteği sürdürmek için 3 ay boyunca her ay Duygusal Zeka yetkinliklerinden her birine yönelik pratik ipuçlarının ve bilgilerin yer aldığı makale ve videolar paylaşılır.


Kazanım

Duygusal Zeka, kişinin kendisinde ve başkalarında duyguları algılayabilmesi, ayırt etmesi ve yönetmesi, iş başarısı için gerekli olan toplumsal ve duygusal yetkinlikleri kazanması ve hayata geçirebilmesi için bir temel oluşturur.

 • Şirket liderlerinin;

‘’Şirketimde nasıl bir değişim yaratabilirim?’’

‘’Değişimi nasıl yönetebilirim?’’ sorularının karşılığı olan yetkinlikleri kazanmak

 • Liderler olarak daha başarılı olmak için Duygusal Zekayı nasıl ve neden kullanacaklarını öğrenmek.
 • Kendimizi ve diğerlerini motive ederek ilham vermek için pratik araçlar hakkında bilgi edinmek.
 • Rekabette avantajlardan en önemlilerinden biri takım olarak hareket edebilmeyi sağlamak
 • Farklı bakış açılarına sahip olmakla bilgiyi faydaya daha yenilikçi olarak dönüştürmek
 • Takım üyelerinin Duygusal Zeka yetkinlikleri ile hem kendilerine, hem şirketlerine en iyi sonuçları üretmek için yöntemler, çalışmalar öğrenmek