Bilgi için tıklayınız. http://api.whatsapp.com/send?phone=491636847249

ACSTH Onaylı Online Profesyonel Koçluk Eğitimi

18 Eylül 2022 

Profesyonel Koçluk Eğitimi Workshop Tarihlerimiz

 17-18 Aralık 2022

ACC ve PCC Unvan Yenileme Mentorlük Grubu

21 Eylül 2022

ICF CCE Onaylı Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Programı

24 Eylül 2022

ICF CCE Onaylı NLP Practitioner Eğitimi 

22 Ekim 2022

NLP Master Practitioner Eğitimi

8 Ekim 2022

Ebeveyn Koçluğu

20 - 21 Eylül 2022

ICF CCE Onaylı Duygusal Zeka Eğitimi

25 Ekim 2022

Eğiticinin Eğitimi

2 Ekim 2022


PROFESYONEL KOÇLUK EĞİTİMİ

Profesyonel Koçluk Eğitimimiz 133 saat ICF ACSTH onaylı olup ödev ve workshop süreleri ile süreç sonu 10 saat grup mentörlük çalışmalarını kapsar.


EĞİTİMİN VİZYONU ve HEDEFLERİ:

Katılımcıların, koçluk mesleğini öğrenmek ve anlamakla birlikte bu yetkinlikleri özel yaşamlarında da icra edebilir seviyeye gelmelerini sağlamak.

Çözüm ve fayda odaklı,
üretken,
kalite ve anlam dengesi gelişmiş,
insanların ve organizasyonların yaşamlarında kolaylaştırıcı etki unsuru olan,
mutlu bireyler, aileler ve toplumlar oluşmasına katkı sağlamak.

Koçluk mesleğini ICF standartları ile yaygınlaştırmak, günümüzün ve geleceğin bu değerli mesleğine sahip çıkmak ve olması gereken en doğru yetkinlikler ve bilimsel bilgilerle donatılmış profesyonel koçlar yetiştirmek.


KOÇLUK NEDİR?

Koçluk, insanlara rehberlik ve liderlik etmenin, onların gelişimlerine yol arkadaşlığı etmenin en etkili yollarından biridir.

Koçluk becerileri, kişisel ve profesyonel hayatınızda kendinizi güçlendirmenizi, hayatınıza liderlik etmenizi ve zenginleştirmenizi sağlar.

Koçluk, kişinin arzu ve isteği doğrultusunda değişmesini kolaylaştırırken, kişinin olabileceğinin en iyisi ve her düzeyde olmak istediği kişi olmasını, istediği yaşam şartlarını oluşturmasını destekler.

EĞİTİM MODÜL ve BÖLÜMLERİ:

BİRİNCİ MODÜL

Tanışma

Sonuçlarda Fikir Birliği

Koçluk Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Koçluğun Diğer Gelişim Araçlarından Farkı Nedir?

Koçluğun Terapiden ve Danışmanlıktan Farkı Nedir?

Öğrenme Seviyeleri Nelerdir?

Geribildirim Nasıl Verilir?

Koçluk Süreci (Koçluğun U’su)

Tek Döngülü Koçluk

İlk Seansın Özellikleri ve İlk Seans İçin Araçlar

Uyum Kurma

Zihin Boşaltma

Alan Çalışması

Dinleme Seviyeleri

Hedef Belirleme İlkeleri

Hedef Çalışması

Güçlü Soruları özellikleri


İKİNCİ MODÜL

Hayat Çarkı Yapılanması

Kaynak Analizi

Ekoloji Haritası

Değerlerle Çalışmak

Eylem (Seyahat) Planı Hazırlamak

Zaman Çizgisi Yöntemi ve Koçlukta Kullanımı

Alt Benlik Yönetimi

Algısal Pozisyonlar ve İlişkilerde Koçluk

İçsel Liderlik Uygulamaları ve Kararlara Koçluk


ÜÇÜNCÜ MODÜL

Çift Döngülü Koçluk

İnançlarla Çalışmak

Sınırlayıcı İnançların Tanımlanması / Değişim Modeli

Güçlü Koçluk İnançları

Alışkanlıklarla Çalışmak

Zihinsel Yapı Kurmak ve Çapalama

Geçiş Modeli

Başarının Modellenmesi

Geliştiren Ödevler Tasarlama

Görev formatları

Bütünsel Koçluk

Günlük Koçluk İletişimi (Tactical Coaching)

Koçluğun Tamamlanma Uygulaması

İş Kurma ve Koçluk Mesleğine Geçiş

Bitirme Projesi Geribildirimi

Yazılı ve Uygulamalı Değerlendirme

ICF Etik Standartları


ÖĞRENME HEDEFLERİ:

Kişisel gelişim kazanımları;

Kim olduğunuz ve ne istediğiniz konusunda daha güçlü ve daha açık bir farkındalığa ulaşmak.

Koçluk hakkında bilgi sahibi olmak;

 • Koçluk nedir?
 • Koçluğun, terapi, danışmanlık ve eğitmenlikten farkı nedir?
 • Koçluk çeşitleri nelerdir?
 • Temel Koçluk terimleri nelerdir?

Koçluk yeterliliklerine sahip olarak Koç kimliği kazanmak;

 • Yorumsuzca var olabilme becerisi
 • Uyum ve kalibrasyon becerisi
 • Kişisel liderlik becerisi
 • Etkili dinleme becerisi
 • Duygusal ve bilişsel açıdan bağlılık oluşturmak
 • Danışanın şu anki durumunu ayrıntılı tanımasına yardımcı olabilmek
 • Danışanın amaç ve hedeflerini açığa kavuşturmak ve değerleriyle uyumunu kontrol edebilmek
 • Danışanın kendi cevaplarını bulmasını ve kendi kaynaklarına ulaşmasını sağlayan güçlü sorular sorabilmek
 • Danışanın yeni seçeneklerini keşfetmesine yardımcı olabilmek
 • Etkili eylem planı geliştirmesinde ve strateji oluşturmasında danışana yardımcı olabilmek
 • Danışanın verdiği farklı mesajları ayırabilme ve değerlendirebilme
 • Danışanın sınırlayıcı inanışlarını tanıma ve değiştirme becerisi
 • Danışanın algılarını genişletme becerisi
 • Danışanın zihinsel engellerini aşmasına yardımcı olabilme
 • Danışanı amacına yaklaştıran uygun görevler verebilme
 • Değişimin kalıcılığını sağlayan destekleyici yapılar kurabilmek


KOÇLUK MODELİ:

ICF’in 11 yetkinliği ve detaylı alt açılımlarını baz alan eğitimimiz öğrenimi hızlandırmak ve kalıcı hale getirmek amacıyla NLP (Neuro Linguistic Programming) zihin işleyiş ve dil kullanımı modelleri temeli üzerinde yapılandırılmıştır.


EĞİTMENLER LİSTESİ:

Rana Kaplan - ICF PCC

Gözde Ağseren Bayır – ICF ACC

Selma Kahraman Bat – ICF ACC


EĞİTİMİN DİLİ:

Türkçe

Almanca


EĞİTİM YÖNTEMİ ve YÖNETİMİ:

Yüzde 20 sınıf içi yüzyüze teorik anlatım

Yüzde 80 sınıf içi birebir ve grup uygulama

Tamamı yüzyüze, uzaktan ve sınıf içi eğitim

44 saat ödev ve takipleri

Süreç sonu 10 saat (3 aya yayılmış) grup mentörlük desteği (ICF unvanlama talebi aşamasında)


KİMLER KATILABİLİR?

Bir yönetici olarak: Koçluk becerilerini, çalışanlarınızın potansiyellerini kullanabilmelerinde, motivasyon ve ekip birliği sağlamada, güçlü takımlar oluşturmada, daha etkili iş sonuçları üreten, yetkinlikli ve tatminkar bireyler olmalarını sağlamada kullanabilirsiniz.

Bir insan kaynakları çalışanı olarak: İnsan kaynaklarının tüm uygulamalarında kullanabileceğiniz, sonuçları kanıtlanmış güçlü teknikler edinirsiniz.

Bir psikolog ya da terapist olarak: Danışanlarınıza yardımcı olurken kullandığınız becerileri geliştirerek çok daha etkili hale dönüştürebilirsiniz.

Bir öğretmen olarak: Koçluk becerilerini, öğrencilerin güven, motivasyon, iletişim becerileri ve başarılarını arttırmaya yönelik olarak kullanabilirsiniz.

Bir girişimci olarak: Koç kimliğinizi, müşterilerinize ve danışanlarınıza maksimum yeterlilikte hizmet vermekte ve pazarınızı büyütmekte destek olarak kullanabilirsiniz.

Bir satış ve pazarlama uzmanı olarak: Müşterilerinizin ihtiyaçlarını çok daha iyi anlayarak hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayabilirsiniz.

Bir profesyonel olarak: Koçluk ile kariyerinizi yükseltebilir ve/veya yenileyebilirsiniz.

Bir danışman olarak: Gelecek bilimciler tarafından çağın mesleği olarak değerlendirilen Koçluk ile yepyeni, güçlü bir araca sahip olarak başarıda fark yaratabilirsiniz.

Bir ebeveyn olarak: Faydalı ve yapıcı ilişkiler kurarak çocuklarınızın yaşamlarında pozitif liderler olabilirsiniz.


ÖĞRENCİLERDEN KATILIM İÇİN BEKLENEN ÖZELLİKLER:

 • Kendi isteği ve iradesi ile katılım
 • Temel iletişim becerisi
 • Sürekli gelişim değerine sahip olmak
 • Sertifikasyon şartlarını kabul ediyor olmak
 • Katılım amacının koçluğun faydaları ve koçluk etik kuralları ile uyumlu olması


KOÇLUK SERTİFİKASI:

Eğitim sonrası değerlendirme sürecini geçen katılımcılar ICF ACSTH onaylı Koçluk Sertifikası almaya hak kazanır ve bireysel veya kurumsal olarak Koçluk Mesleğini yapmaya başlayabilir.

8 gün eğitim ve 2 gün workshop kesintisiz katılım

44 adet ödev seans uygulaması

Yazılı değerlendirme

Bütünsel seans workshop uygulamalı değerlendirme

20 dakika gerçek seans ses kaydı değerlendirmesi

Eğitim süreci uygulamaları proje sunumu


Bilgi için tıklayınız. http://api.whatsapp.com/send?phone=491636847249