Sosyal Sorumluluk

Rana Kaplan Competence Academy, çözüm oluşturma ve yol gösterici olma misyonunun yanısıra, sosyal sorumluluklarının bilincinde olarak ve toplumda gelişimi ve dönüşümü sürekli kılmak gerekliliğine inanarak, her zaman gönüllü projelerde emek harcamaya devam edecektir.