Eğitici Eğitimi, bireylerin yaşamlarındaki gelişim alanlarına çok yönlü katkı sağlayan tam kapsamlı bir mesleki eğitim programıdır.

Uygulamalı gerçekleşen bu program içinde:

Bireylerin iletişim becerilerinin gelişimini sağlayarak, profesyonel hayatın birçok farklı başlığına liderlik edebilmesini sağlar.

Sahne, sunum becerilerini profesyonel bir eğitimci bakış açısı ile geliştirir.

Bireylerin eğitimci bakış açısını kazanmasını sağlar.

 Hayatın her alanında kaynakları fark eder, bu kaynakları birer eğitim materyali haline dönüştürmekle ilgili becerileri gelişir.

Sahne hakimiyeti kazanır.

Koçluk bakış açısı kazanır.

İletişim becerileri gelişir.

Sunum becerileri gelişir ve profesyonelleşir.

Anlatım dili gelişir.

Profesyonel bir eğitimci nasıl olmalı, tüm başlıkları deneyimleyerek keşfeder.

Eğitimciliğin sahne boyutunu deneyimler.

Akademimizin sınırsız mentörlük desteği ile program sonunda kendisine yeni seçenekler  açacak olan yepyeni bir kimlik: “eğitimci” kimliği ile yaşamsal hedeflerine doğru yoluna devam eder.


Eğitim Başlıkları:

Eğitmenlik Mesleği - Giriş
Nedir? Ne değildir?
Etkili Eğitimcilik İlkeleri
Eğitim Hazırlama Yöntemleri

Sahne Sunum Becerileri
Duruş ve Vizyoner Sahne Bakışı
Etkili Giriş
Buz Kırıcılar
Etkili Kapanış
Karizma Motif
Beden Dili Kullanımı
Etkili Ses Kullanımı
Sahne Çapaları
Zor Katılımcı Profilleri ve Yönetimleri

Sahnede Koçluk Sanatı ve Koçvari Eğitmen Olmak
Temel Koçluk İşleyişleri
Uyum Tekniği
Dil Kullanımı
Derin Dinleme
Duygu Yönetimi

Eğitim Tasarlama Yöntemleri
4 Mat
Karizma Motif
Yetişkin Eğitimleri ve Öğrenme Psikolojisi

Role Play’ler
Çocuk Eğitimleri ve Masal Terapi

Eğitimde Hikaye ve Metaforlar
Deneyimsel Tasarım
İçeriğe Uygun Eğitim Oyun ve Aktiviteleri Tasarlama
Anket / Test Tasarlama

Uygulama Değerlendirme
Video çekimi / Geribildirim

Eğiticinin Eğitimi Programı:
7 Gün & 35 Saat
Uygulama Ödevleri
Sunum Geribildirimleri

Tarih: 27 Kasım 2021